Vận chuyển tạm hàng tạm xuất tái nhập

Trong ngành xuất nhập khẩu người ta thường nói đến hàng tạm xuất tái nhập hoặc tạm nhập tái xuất. Đây là thủ tục các cần thực hiện khi cần đưa hàng sang một quốc gia trong thời gian tạm thời. Vậy tạm xuất tái nhập và tạm nhập tái xuất là gì?

Tạm xuất tái nhập máy móc thiết bị

Vì sao CAVI Logistics lại nói đến tạm xuất tái nhập máy móc thiết bị. Vì đây là mặt hàng được đi thường xuyên sang Campuchia. Các nhà thầu hoặc chủ máy có nhu cầu tạm xuất tái nhập các loại máy móc thiết bị của họ. Phần lớn chúng đi theo diện được người Campuchia thuê để làm trong các công trình xây dựng. Như đã biết, tại Campuchia không có nhiều loại máy móc công trình hiện đại. Hầu hết các công cụ này đều phải thuê hoặc mua từ Việt Nam. Cho nên mới cần làm thủ tục tạm xuất tái nhập.

dịch vụ tạm nhập tái xuất

Loại hình tạm xuất tái nhập

Loại hình tạm xuất tái nhập theo mã loại hình lần lượt là G61 và G51. G61 là loại hình dành cho hàng tạm xuất hàng hóa. Hàng vào khu phi thuế quan ra nước ngoài. Trong trường hợp này hàng hóa bao gồm hàng cho miễn thuế; hàng là dụng cụ phương tiện làm việc cho tạm xuất một thời gian; hàng hóa là vật chứa đựng theo phương thức xoay vòng.

G51 là mã loại hình cho hàng tái nhập, áp dụng với các đối tượng nêu trên.

Thủ tục tạm xuất tái nhập sửa chữa

Đây là thủ tục để làm tạm xuất tái nhập cho máy móc thiết bị cần sửa chữa. Ngoài mục đích sửa chữa còn có:

  • Đem hàng đi Campuchia bảo hành (khác với sửa chữa, cần có chứng từ bảo hành còn hiệu lực)
  • Chuyển hàng sang triển lãm
  • Cho người nước ngoài thuê máy móc thiết bị
  • Chuyển sang nước ngoài để nghiên cứu và phân tích

Đây cũng là hình thức tương tự của tạm nhập tái xuất.

mục đích của tạm nhập tái xuất

Bước tiếp theo là liên hệ dịch vụ vận chuyển và chuẩn bị đầy đủ chứng từ. Các chứng từ bao gồm:

  • Hợp đồng phục vụ mục đích bảo hành hoặc sửa chữa
  • Công văn xin tạm xuất tái nhập
  • Tờ khai hải quan xuất khẩu
  • Invoice và packing list.

Sau khi đã hoàn thành thủ tục tạm xuất thì bước kế là làm tạm nhập ở bên Campuchia. CAVI Logistics hỗ trợ cả thủ tục tạm nhập bên Campuchia, quy trình cũng giống như tạm xuất. Tuy nhiên, cần lưu ý là bên nào làm nhập cũng phải do chính bên đó tái xuất. Trong quá trình hàng hóa còn ở nước ngoài, khách cần lưu ý thời gian hiệu lực về tạm xuất tái nhập; tạm nhập tái xuất ở Campuchia và Việt Nam.

Hàng tạm xuất tái nhập có phải đóng thuế

Câu hỏi quan trọng vẫn là hàng tạm xuất tái nhập có phải đóng thuế? Tương tự, tạm nhập tái xuất có phải nộp thuế? CAVI sẽ liên hệ với trường hợp tạm xuất tái nhập từ Việt Nam sang Campuchia. Hàng đưa sang Campuchia sửa chữa khi nhập về sẽ vẫn tính thuế. Trị giá tính thuế tương đương với chi phí sữa chữa, dựa trên chứng từ sửa chữa máy móc đó.

Đối với hàng hóa đi thuê, và nhập khẩu vào Việt Nam sẽ tính trên giá trị của việc thuê hàng hóa đó. Tuy nhiên vẫn chưa có công văn chính thức áp dụng cho việc xuất khẩu.

website cong ty: https://caviexpress.net